Αναζήτηση
  • @ UNIQUE Consulting

Is your site suitable for all clients? What is WCAG 2.0?

Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) is developed through the World Wide Web Consortium (W3C) process with a goal of providing a single shared standard for web content accessibility that meets the needs of individuals, organizations, and governments.

WCAG 2.0 was developed to create a single shared standard for accessible web content. The guidelines lay out ways to bring web content to everyone, especially those with disabilities. The rules define web content as text, images, sounds, and script, as well as the overall presentation of content.It is important that the Web, and more precisely your website, be accessible to everyone to provide equal access and equal opportunity to people with diverse abilities, including older people. An accessible website gives the access to information and interaction to everyone!


Do not forget the implication for your business. An accessible design improves the overall user experience across different devices and platforms. That means improved satisfaction! Accessibility can enhance your brand, drive innovation, and extend your market reach.


You can find out if your website is WCAG compliant - for free – using the

web accessibility test tool from aCe : https://ace.accessibe.com/


Please note :

WCAG 2.0 was published on 11 December 2008. WCAG 2.1 was published on 5 June 2018. WCAG 2.2 is scheduled to be published in 2021


#accessibility

8 προβολές0 σχόλια

Επικοινωνηστε σήμερα κιολάς μαζί μας

central@uco.com 

6956206281     2109315095  

Ευξείνου Πόντου 117, 17123 Νέα Σμύρνη

© 2019 by UNIQUE marketing & development Consulting.