Στρατηγική Marketing & Ανάπτυξης Πωλήσεων

Θέλετε περισσότερους πελάτες?

Πολλοί πελάτες σας "εξαφανίζονται"?

Έχετε ξοδέψει αρκετά σε διαφήμιση (site, facebook, instagram, linkedin, email κλπ), αλλά δεν έχετε δει αποτελέσματα?

Έχετε likes αλλά όχι πωλήσεις?

Δείτε πως μπορούμε να σας βοηθήσουμε

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ MARKETING

Στρατηγική μαρκετινγκ

Ανάπτυξη στρατηγικού σχεδίου marketing με στόχο την επίτευξη των επιχειρηματικών σας στόχων, βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα. Ενδεικτικά: 

 • ανάπτυξη πωλήσεων, βελτίωση σταδίων του sales funnel

 • αύξηση νέων πελατών, διατήρηση πελατών, αύξηση μέσου όρου αγορών ανά πελάτη, αύξηση συχνότητας αγοράς

 • αξιοποίηση ψηφιακών καναλιών (site, social media κλπ) : θέλετε likes και visitors ή πελάτες ?

 • βελτιστοποίηση χρήσης budget (ποιό κανάλι/ενέργεια σας φέρνει τις περισσότερες πωλήσεις?)

 • brand awareness, positioning, διαφοροποίηση στην αγορά 

 • βελτιστοποίηση customer journey

 

BRANDING

branding
 • Δημιουργία Εταιρικής ταυτότητας.

 • Ανάλυση χαρακτηριστικών του brand σας

 • Διαφοροποίηση εμπορικής επωνυμίας και ταυτότητας της επιχείρησής σας μέσω branding strategy.

 • Επίβλεψη της ανάπτυξης του εμπορικού σήματος, της μετονομασίας/επανασχεδιασμού (re-branding) τόσο

  • της εταιρικής σας ταυτότητας όσο και

  • των προϊόντων/υπηρεσιών που προσφέρετε ή

  • των εκδηλώσεων και της εσωτερικής επικοινωνίας της επιχείρησής σας.

ΑΝΑΛΥΣΗ

& ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

customer analytics customer development
 • Εντοπισμός ευκαιριών για προσέλκυση νέων πελατών (leads generation). Επέκταση σε νέες αγορές, γεωγραφικές περιοχές κλπ

 • Δημιουργία και εφαρμογή στρατηγικής διατήρησης (loyalty) πελατών.

 • Ανάλυση πελατολογίου - ιδιώτες (B2C) και εταιρίες (B2B).

  • Δημιουργία του προφίλ τους (ποιοι είναι, τι χαρακτηριστικά έχουν, ποια η “αξία” τους, πόσες φορές αγοράζουν, ποιος ο μέσος χρόνος παραμονής τους κλπ).

  • Δημιουργία του προφίλ του Ιδανικού Πελάτη, Τμηματοποίηση (segmentation) και δημιουργία personas για τη βέλτιστη στόχευση των ενεργειών marketing

 • Δημιουργία, ανάπτυξη και βελτιστοποίηση της διαδικασίας πώλησης (sales funnel)

 • Έρευνες ικανοποίησης πελατών (SAT, NPS, Effort Score κλπ)

 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

product developement product launching
 • Σχεδιασμός και λανσάρισμα ενός νέου προϊόντος ή υπηρεσίας (ή επανασχεδιασμός και επαναλανσάρισμα).

 • Μελέτη σκοπιμότητας : Ανταγωνισμός (εξωτερικός & εσωτερικός), τιμολογιακή πολιτική, διαφοροποίηση, targeting πελατών, ανάλυση δυναμικής πωλήσεων, ανάλυση κερδοφορίας, testing πριν το λανσάρισμα και την επένδυση σε διαφήμιση κλπ

 • Δημιουργία και προώθηση Unique Selling Proposition (η διαφοροποίηση του προϊόντος στην αγορά)

 • Ανάπτυξη υλικού προώθησης (digital και μη)

 • Σχεδιασμός και υλοποίηση ψηφιακής στρατηγικής με σκοπό την αύξηση των πωλήσεων και όχι μόνο των επισκεπτών ή φίλων ή followers. Bελτιστοποίηση του budget (κόστος VS πωλήσεις)

 • Επιλογή καναλιών (social media, email κλπ), ανάπτυξη lead magnets, στρατηγική περιεχομένου (content marketing)

 • Στρατηγική, ανάπτυξη και υλοποίηση ενεργειών email marketing : ανάπτυξη διαδικασιών συλλογής emails (πάντα με βάση τις αρχές της GDPR)​, οργάνωση τακτικών ενεργειών (awareness, nurturing, lead, sale)

 • Ανάλυση και επίβλεψη ενεργειών βελτιστοποίησης αναζήτησης (search ranking) για τη συνολική ψηφιακή παρουσία της επιχείρησάς σας : SEO και SEM​, backlinks

DIGITAL

MARKETING

digital marketing, email marketing, social media, UNIQUE Consulting
 

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

PR

 • Σχεδιασμός και παρακολούθηση διαφημιστικής εκστρατείας

 • Επιλογή διαφημιστικής εταιρίας που να ταιριάζει στους στόχους της επιχείρησής σας

 • Σχεδιασμός εντύπων όπως φυλλάδια, αφίσες, πινακίδες, επαγγελματικές κάρτες κλπ

 • Υλοποίηση εκστρατειών δημοσίων σχέσεων

 • Βελτιστοποίηση budget

advertising public relations

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

 • ​Ενίσχυση της εσωτερικής επικοινωνίας προς τους εργαζόμενους, με αποτέλεσμα τη βελτίωση της εμπειρίας στην εξυπηρέτηση πελατών

 • Ενίσχυση  της εταιρικής κουλτούρας μέσω της σωστής και τακτικής επικοινωνίας των βασικών αξιών της

 • Υποστήριξη του τμήματος ανθρώπινων πόρων με σκοπό την ευθυγράμμιση του προφιλ των νέων υπαλλήλων με τις αξίες και την κουλτούρα της εταιρείας.

internal marketing
 

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Ανάλυση της αγοράς, των εταιριών και των προϊόντων που αποτελούν το βασικό και το δευτερεύοντα ανταγωνισμό της επιχείρησής σας. Ενδεικτικά :

 • στρατηγική τιμολόγησης, 

 • στόχευση πελατών (targeting)

 • ευκαιρίες, πιθανές απειλές

competition challenges opportunities

Επικοινωνήστε σήμερα κιόλας μαζί μας

welcome@uco.com |   210 93 15 095   |    Ευξείνου Πόντου 117, 17123 Νέα Σμύρνη

Στρατηγική μαρκετινγκ

Σας ευχαριστούμε