top of page
 • Εικόνα συγγραφέα@ UNIQUE Consulting

Τι κάνει ένας σύμβουλος marketing ?


Great marketing for every company
a marketing consultant can do great things for you

Ένας σύμβουλος marketing είναι ένας εξειδικευμένος επαγγελματίας με μεγάλη εμπειρία σε θέματα μαρκετινγκ. Οι σύμβουλοι μπορούν είτε να είναι αυτοαπασχολούμενοι ή να εργάζονται σε μία εταιρία Consulting. Η συνεργασία τους με μία επιχείρηση έχει σαν σκοπό τη βελτίωση της απόδοσης marketing και κατά συνέπεια την ανάπτυξτης.

Οι σύμβουλοι marketing σχεδιάζουν και υλοποιούν στρατηγικές marketing. Οι στρατηγικές αυτές επικεντρώνονται στους πελάτες - το μεγαλύτερο περιουσιακό στοιχείο μιας επιχείρησης - εστιάζοντας στις υπηρεσίες και τα προϊόντα που προσφέρει.

Ένας σύμβουλος βοηθά στη δημιουργία ενός λεπτομερούς σχεδίου marketing, καθορίζει το μήνυμα marketing που αντιπροσωπεύει την επιχείρηση και προσδιορίζει το κατάλληλο μείγμα marketing. Είναι υπεύθυνοι για την εφαρμογή του σχεδίου marketing, την παρακολούθηση των αποτελεσμάτων, καθώς και την προσαρμογή όπου χρειάζεται.

Ο ρόλος ενός συμβούλου marketing ποικίλλει πολύ από επιχείρηση σε επιχείρηση και από προϊόν σε προϊόν. Κάθε εταιρεία έχει τους δικούς της μοναδικούς επιχειρηματικούς στόχους και προκλήσεις. Ο σύμβουλος θα προσδιορίσει πρώτα ποιοι είναι οι στόχοι και πού υπάρχουν προκλήσεις. Στη συνέχεια, θα ερευνήσει, θα σχεδιάσει τη στρατηγική και θα εφαρμόσει τις κατάλληλες τακτικές για την επίτευξη των επιχειρηματικών στόχων.

UNIQUE consulting logo

“...υπάρχουν βέλτιστες πρακτικές. Δεν μπορούν όμως να αντιγραφούν έτσι απλά σε κάθε επιχείρηση - copy+paste όπως λέμε στην Ελληνική.

Για εμάς η κάθε επιχείρηση είναι ΜΟΝΑΔΙΚΗ (UNIQUE).”only good marketing vibes

Τι κάνει έναν σύμβουλο μαρκετινγκ καλό ?

Η αξία ενός συμβούλου marketing μετριέται κυρίως με βάση τα έτη εμπειρίας του. Ένας ολοκληρωμένος σύμβουλος marketing θα έχει ένα ιστορικό των επιτυχημένων ενεργειών marketing που θα έχουν οδηγήσει σε μετρήσιμα αποτελέσματα για τις αντίστοιχες επιχειρήσεις.


Το θέμα της υλοποίησης των ενεργειών marketing ποικίλει μεταξύ συμβούλων. Μερικοί σύμβουλοι απλά συμβουλεύουν. Άλλοι, μπορούν τόσο να συμβουλεύσουν όσο και να εφαρμόσουν τακτικές, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι. Είναι καλό, κατά την έναρξη της συνεργασίας με έναν συμβούλο μάρκετινγκ, να γίνεται σαφές το εύρος της συμμετοχής του στο έργο (συμβουλευτική ή και υλοποίηση και παρακολούθηση).


Σε κάθε περίπτωση, ένας σύμβουλος marketing μπορεί να σας βοηθήσει και να σας καθοδηγήσει στην επιλογή εξωτερικών συνεργατών (εταιρίες ή εργαλεία) σχετικά με θέματα marketing : επιλογή διαφημιστικής εταιρίας, συνεργάτη για τη δημιουργία του web site/fb/instagram/Linkedin (κλπ), media shop, digital marketing agency.


Ένας ολοκληρωμένος σύμβουλος marketing είναι σε θέση όχι μόνο να σκεφτεί δημιουργικά αλλά και αναλυτικά και σε κάθε περίπτωση να είναι προσανατολισμένος στην επίτευξη αποτελεσμάτων.


Αποτελεί έναν συνεργάτη που θα πρέπει να θέτει τον εαυτό του συμμέτοχο στην επίτευξη των αποτελεσμάτων της δικής σας επιχείρησης.Ενδεικτικές αρμοδιότητες ενός συμβούλου marketing

Σύμβουλοι επιχειρήσεων marketing
 • Αναπτύσσει ένα στρατηγικό σχέδιο marketing με στόχο την επίτευξη των επιχειρηματικών αποτελεσμάτων

 • Επιβλέπει ένα ερευνητικό πρόγραμμα marketing

 • Προσδιορίζει και αναπτύσσει ευκαιρίες προσέλκυσης νέων πελατών (π.χ direct sale, leads generation)

 • Δημιουργεί και εφαρμόζει στρατηγική διατήρησης πελατών (loyalty)

 • Δημιουργεί ή βελτιώνει το sales funnel για περαιτέρω ανάπτυξη των πωλήσεων

 • Εφαρμόζει τεχνικές βελτιστοποίησης της αναζήτησης για ένα site (SEO/SEM)

 • Σχεδιάζει και εφαρμόζει ψηφιακή στρατηγική, στρατηγική περιεχομένου και social marketing

 • Σχεδιάζει τη διαφημιστική καμπάνια

 • Διενεργεί έρευνες ικανοποίησης των πελατών (SAT, NPS, CES)

 • Σχεδιάζει ή ανασχεδιάζει το web site

 • Δημιουργεί περιεχόμενο για την ιστοσελίδα, το φυλλάδιο ή τη διαφήμιση της εταιρίας

 • Σχεδιάζει, υλοποιεί και βελτιστοποιεί ενέργειες direct marketing

 • Επιβλέπει την ανάπτυξη της επωνυμίας της εταιρείας (branding / re branding), των προϊόντων, των υπηρεσιών ή της εσωτερικής επικοινωνίας

 • Υλοποιεί ενέργειες δημοσίων σχέσεων (PR)

 • Σχεδιάζει έντυπα marketing, όπως φυλλάδια, επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, χρήσιμες οδηγίες για τους πελάτες κλπ

 • Καθοδηγεί και αναλύει τις ενέργειες επέκτασης σε νέες αγορές, περιοχές ή σε διεθνείς αγορές

 • Σχεδιάζει και προωθεί νέα προϊόντα ή υπηρεσίες

 • Αναλύει τον ανταγωνισμό (σε επίπεδο εταιρείας και προϊόντος), και βοηθάει στην κατανόηση πιθανών απειλών αλλά και των ευκαιριών που υπάρχουν

 • Διαφοροποιεί την εταιρική ταυτότητα βοηθώντας την εταιρεια να ξεχωρίσει στην αγορά

 • Ενισχύει την αποτελεσματικότητα της εσωτερικής επικοινωνίας προς τους εργαζόμενους, ώστε με τη σειρά τους δημιουργήσουν μια πλουσιότερη εμπειρία εξυπηρέτησης των πελατών

 • Ενισχύει την εσωτερική κουλτούρα μιας εταιρείας μέσω της σωστής επικοινωνίας της αποστολής της (mission), των βασικών αξιών της (values)

 • Υποστηρίζει τα τμήματα HR ώστε να ευθυγραμμιστούν καλύτερα οι προσλήψεις μελλοντικών εργαζομένων με την κουλούρα και τις αξίες της επιχείρησης.


Κατά την έναρξη της συνεργασίας σας με ένα σύμβουλο marketing, θα πρέπει να έχετε αποφασίσει τους στόχους που έχετε.234 Προβολές0 Σχόλια

Πρόσφατες αναρτήσεις

Εμφάνιση όλων

ความคิดเห็น


bottom of page